กลุ่มอายุน้อยร้อยล้าน และวัยรุ่นสร้างตัว สามารถทำพินัยกรรมได้หรือไม่?+

กลุ่มอายุน้อยร้อยล้าน และวัยรุ่นสร้างตัว สามารถทำพินัยกรรมได้หรือไม่?