จัดการอย่างไรเมื่อลูกจ้างลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ?+

จัดการอย่างไรเมื่อลูกจ้างลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ?