การโอนลอยคืออะไร ทำอย่างไรไม่เสี่ยงติดคุก?+

การโอนลอยคืออะไร ทำอย่างไรไม่เสี่ยงติดคุก?