ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562+

ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562