4 มาตรการช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19+