ทำไมต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.เพื่อเสียภาษี?+

ทำไมต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.เพื่อเสียภาษี?