เรื่องต้องรู้ ขอรับบริจาคอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย+

เรื่องต้องรู้ ขอรับบริจาคอย่างไร ? ให้ถูกต้องตามกฎหมาย