จองซื้อรถยนต์ใหม่แต่ได้รถไม่ตรงปก ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?+

จองซื้อรถยนต์ใหม่แต่ได้รถไม่ตรงปก ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?