ผิดไหม? หากลูกบ้าน (บ้าน-คอนโดฯ) ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง+

ผิดไหม? หากลูกบ้าน (บ้าน-คอนโดฯ) ไม่จ่ายค่าส่วนกลาง