ในวันที่ฝุ่นละออง PM 2.5 คลุมเมือง+

ในวันที่ฝุ่นละออง PM 2.5 คลุมเมือง