ออกจากงานไปนาน ขอรับ ‘เงินชราภาพ’ จากกองทุนประกันสังคมได้หรือไม่?