ไม่รู้ไม่ได้! ผ่าตัดอวัยวะจากร่างกายผู้ที่ยังมีชีวิต แม้เป็นการบริจาคและเจ้าของยินยอม ก็ผิดกฎหมาย+

ไม่รู้ไม่ได้! ผ่าตัดอวัยวะจากร่างกายผู้ที่ยังมีชีวิต แม้เป็นการบริจาคและเจ้าของยินยอม ก็ผิดกฎหมาย