บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!  +

บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!