ไขข้องสงสัยภาษีเงินได้เกี่ยวกับคณะบุคคล เรื่อง ภาษีคณะบุคคล ตอนที่ 1+