สรุปสาระสำคัญ กฎหมาย ”ทวงหนี้” ฉบับใหม่ (ประกาศใช้ 21 พฤศจิกายน 2562)