ใช้ซอฟต์แวร์ผิดลิขสิทธิ์ … ลบแล้วไม่ช่วยพ้นผิดได้!+