ถูกกดดันให้เขียนใบลาออก เรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้าง?+

ถูกกดดันให้เขียนใบลาออก เรียกร้องสิทธิ์อะไรได้บ้าง?