ตลาดแรก-ตลาดรอง ต่างกันอย่างไร?+

ตลาดแรก-ตลาดรอง ต่างกันอย่างไร?