5 ปัจจัยการคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน+

5 ปัจจัยการคัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ของฝ่ายจัดซื้อ เพื่อลดความเสี่ยงในการทำงาน