ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เพิ่ม 5-6 บาททั่วประเทศ+

ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เพิ่ม 5-6 บาททั่วประเทศ