การลดความคุ้มครองเงินฝาก ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการเงินอย่างไร+