ครม.ไฟเขียว Smart Visa ต่างด้าว เพื่อส่งเสริการลงทุนนอุตสาหกรรมเป้าหมาย+

ครม.ไฟเขียว Smart Visa ต่างด้าว เพื่อส่งเสริการลงทุนนอุตสาหกรรมเป้าหมาย