fbpx

Tag Archive for: คณะรัฐมนตรี

อนุมัติ…เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครอง รองรับบริการ e – Registration

ครม.อนุมัติให้ใช้ทางด่วนฟรีช่วงปีใหม่

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?