ในยุควิกฤติ! ข้อมูลเครดิตสำคัญอย่างไร? พฤติกรรมไหนเสี่ยงเสียเครดิต+