ขับรถชนสุนัขบนถนน ใครรับผิดชอบ?+

ขับรถชนสุนัขบนถนน ใครรับผิดชอบ?