ภาษีมรดกที่ดิน จ่ายเท่าไรจึงชอบด้วยกฎหมาย?+

ภาษีมรดกที่ดิน จ่ายเท่าไรจึงชอบด้วยกฎหมาย?