ทะเบียนสมรส…จด-ไม่จด แตกต่างกันอย่างไร?+

ทะเบียนสมรส…จด-ไม่จด แตกต่างกันอย่างไร?