ผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์อะไรบ้าง หากเกิดการเบี้ยวหนี้?+

ผู้ค้ำประกันมีสิทธิ์อะไรบ้าง หากเกิดการเบี้ยวหนี้?