ทำอย่างไรหากเป็นแรงงานนอกระบบแล้วถูกลอยแพ?+

ทำอย่างไรหากเป็นแรงงานนอกระบบแล้วถูกลอยแพ?