สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ก่อนกฏหมายประกาศใช้+

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับ PDPA ก่อนกฏหมายประกาศใช้