มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ส่งมอบอาหารกลางวัน (ครั้งที่ 19) ให้แก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร

14 สิงหาคม 2563

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 มูลนิธิธรรมนิติ ร่วมกับ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ครั้งที่ 19

ส่งมอบข้าวกล่อง และนมกล่อง พร้อมด้วยเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ชุด ให้แก่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตร นำโดยคุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการมูลนิธิ พร้อมด้วยคุณพีรพล สุวรรณนภาศรี กรรมการผู้จัดการ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล 

ขอขอบคุณ บมจ. ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล ผู้สนับสนุนเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 200 ขวด ที่ร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางซื่อ และเจ้าหน้าที่ชุมชน ที่ได้จัดระเบียบอำนวยความสะดวกให้กิจกรรมนี้ดำเนินไปได้ด้วยดีครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?