Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 และพนักงาน ดูงานที่ บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 3 พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ได้ไปเยี่ยมชมดูงานที่ บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด

โดยมี คุณศักดิ์ชาย แสนลุน ผู้อำนวยการฝ่ายฝลิต คุณรัชฎาพร แย้มพราย Account Director และคุณมนัสวี นวราช ฝ่ายขายงานพิมพ์ ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมโรงพิมพ์

เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิต และวิธีการทำงานด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์

ทางธรรมนิติ ขอขอบคุณ บริษัท สยามพริ้นท์ จำกัด ทั้งผู้บริหาร และพนักงาน ที่ให้การต้อนรับในการดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?