ด้านพัฒนาการบริหารและศักยภาพบุคลากร

องค์กรในฝันยุค 4.0+

องค์กรในฝันยุค 4.0

จับประเด็น “HR 4.0 TRENDS and MOVE” ในยุค Thailand 4.0+
HR ฟังทางนี้! รู้ทันพนักงานหัวหมอกับวิธีจับผิดการลา-การขาดงาน+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?