ประกาศสำคัญ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ รับเจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าญี่ปุ่น+
รับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ ภาษีอากร , บัญชีการเงิน  +
รับสมัครผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี  (Inchart) / IT Audit / เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ภาษาอังกฤษ)+
รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี /  เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน +
รับสมัครเจ้าหน้าที่อำนวยการ+

Copyright ©2018  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?