พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปีธรรมนิติ

เข็มกลัด 70 ปีธรรมนิติ

13 เมษายน 2563

ธรรมนิติ จัดพิธีมอบเข็มกลัดครบรอบ 70 ปี ให้ผู้บริหารและพนักงาน อายุงาน 10 ปีขึ้นไป เพื่อแสดงความยินดีและขอบคุณที่มุ่งมั่น ทุ่มเททำงานเพื่อธรรมนิติมาตลอด

เนื่องในโอกาสที่ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ครบรอบ 70 ปี ในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จัดทำเข็มกลัดที่ระลึกมอบให้แก่ผู้บริหารและพนักงานที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการแสดงความยินดีและขอบคุณในความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน และยืนหยัดเคียงข้างกับธรรมนิติตลอดมา 

พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ให้เกียรติมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ ให้กับ คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ให้เกียรติมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ ให้กับ คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ให้เกียรติมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ ให้กับ คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง กรรมการจัดการคนที่ 4


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ให้เกียรติมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ ให้กับ คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ ให้เกียรติมอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ ให้กับ คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

สำหรับผู้บริหารและพนักงานที่มีอายุงาน 25 ปี ขึ้นไป  พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปีธรรมนิติ จัดขึ้นที่ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบเข็มกลัดโดย คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ และ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 โดยมีผู้บริหาร พนักงานระดับ Key Man จากทุกบริษัทในเครือ และ Dharmniti Young Executive เข้าร่วมงานในครั้งนี้

พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 มอบเข็มกลัด 70 ปี ธรรมนิติ ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานอายุงาน 25 ปี ขึ้นไป


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

ภาพผู้บริหารและพนักงานที่ได้รับเข็มกลัด 70 ปี ที่ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

ส่วนพนักงานที่มีอายุงาน 10-24 ปี ได้มีพิธีมอบเข็มกลัดในวันจัดงานปีใหม่ของแต่ละบริษัทในเครือธรรมนิติ ซึ่งให้เกียรติมอบโดยประธานกรรมการบริหารในแต่ละบริษัทครับ

พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มอบเข็มกลัดให้พนักงานในวันงานปีใหม่ ให้เกียรติมอบโดย คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด มอบเข็มกลัดให้พนักงานในวันงานปีใหม่ ให้เกียรติมอบโดย คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3


บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด มอบเข็มกลัดให้พนักงานในวันงานปีใหม่ เกียรติมอบโดย คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง กรรมการจัดการคนที่ 4


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด มอบเข็มกลัดให้พนักงานในวันงานปีใหม่ ให้เกียรติมอบโดย คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5


พิธีมอบเข็มกลัด 70 ปี

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด มอบเข็มกลัดให้พนักงานในวันงานปีใหม่ ให้เกียรติมอบโดย คุณศักดิ์ศรี อำพวัน ประธานกรรมการบริหาร

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานในเครือทุกท่านที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจนทำให้ธรรมนิติเติบโตมากว่า 70 ปี และพวกเราทุกคนจะร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรของเราสู่ ‘ธรรมนิติ 100 ปี’ ต่อไปครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?