13 เมษายน 2563

คุณไพฑูรย์ ทวีผล และทีมงาน หนึ่งในทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรรมการ ได้เข้าพบกับผู้บริหารพร้อมเยี่ยมสำนักงานกลุ่มบริษัทธรรมนิติ เพื่อแสดงความยินดีในการย้ายสำนักงานมายังที่ทำการใหม่และโอกาสครบรอบ 70 ของธรรมนิติ โดยมีคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ  คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด  คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3  คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 และพร้อมทีมคณะกรรมการบริหารได้ให้การต้อนรับ ณ ห้องบุศย์ ขันธวิทย์ อาคารธรรมนิติ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?