ธรรมนิติ ปิดโครงการ “Oversize to Downsize Season 2”

23 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดโครงการไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ “โครงการ Oversize to Downsize Season 2” ซึ่งต่อยอดมาจาก Season 1 ที่ผลของโครงการเป็นไปในทิศทางที่ดี มีหลายท่านที่มีน้ำหนักลดลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงได้ดำเนินการมาเป็นครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 32 ท่าน 

ผู้ที่ลดน้ำหนักได้มากที่สุดถึง 15.7% ของน้ำหนักตัว ได้แก่ คุณสุนิสา เรือนแก้ว เลขานุการผู้จัดการสำนักกรรมการจัดการ บมจ.ธรรมนิติ และมีอีกหลายท่านที่บรรลุเป้าหมายของการลดน้ำหนัก ครั้งนี้คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 บมจ.ธรรมนิติ ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ลดน้ำหนักเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กับน้ำหนักตัวมากที่สุด

ธรรมนิติต้องขอขอบคุณ คุณสมบูรณ์ เร้ารุจา ประธาน บจ.Solar Park เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นโค้ช และวิทยากร สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ Oversize to Downsize Season 1-2 มาตลอดครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?