ธรรมนิติ จัดบรรยาย Executive Talk โดย คุณอาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณอาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เน็ตทรีจำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security

ในการบรรยาย Executive Talk ในหัวข้อ IT Security ความปลอดภัยของธุรกิจในยุคดิจิทัล ทำให้ได้ความรู้มากมาย ที่จำเป็นต่อองค์กร

เป็นการเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีให้พนักงาน สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณอาทิตย์ ธำรงธัญวงศ์ เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ ให้กับพวกเราชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?