ธรรมนิติ จัดบรรยาย “เรื่อง How to maintain” โดย คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความรู้สึก (Adviser to CEO for Feelings) บมจ. ธนาคารกสิกรไทย และผู้ก่อตั้ง Fit Talks Thailand

มาบรรยายใน “โครงการ Oversize to Downsize โครงการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ” ในหัวข้อ How to maintain การรักษาและควบคุมน้ำหนักหลังการลดให้คงที่ ไม่ให้กลับมาเพิ่มขึ้น แก่ผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นพนักงานที่ทุ่มเท ตั้งใจลดน้ำหนักอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง เป็นอย่างยิ่ง ได้มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านสุขภาพ และให้เทคนิค สร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?