ธรรมนิติจัดอบรม Personality Development for Success โดยสถาบัน Ideo

Personality Development

13 เมษายน 2563

ธรรมนิติจัดอบรม Personality Development for Success โดยสถาบัน Ideo เพื่อให้พนักงานนำมาปรับใช้ในการทำงาน

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทธรรมนิติ จัดอบรมเรื่อง Personality Development for Success โดยคุณลูกนัท วนัสนันท์ จันทร์นิ่ม จากสถาบัน IDEO Performing Arts School

นอกจากการบรรยายแล้วยังมีกิจกรรม Workshop การพัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือของบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการฝึกเทคนิค ท่าทางต่าง ๆ และการใช้น้ำเสียง ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานได้จริง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?