ธรรมนิติจัดบรรยาย Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน โดย อ.ไมตรี บุญขันธ์

kaisen ธรรมนิติ

13 เมษายน 2563

หลักคิด Kaizen เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข รวมถึงวิธีการลดขั้นตอนการทำงานให้ง่ายและเร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มบริษัทธรรมนิติ ได้จัดบรรยายเรื่อง Kaizen โดยได้เรียนเชิญ อ.ไมตรี บุญขันธ์ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และเป็นที่ปรึกษาด้านการปรับปรุงการผลิต Kaizen, QCC หรือ Visual Control รวมถึงเคยได้รับรางวัล Kaizen Award 2011

Kaizen ธรรมนิติ

Kaizen ธรรมนิติ

Kaizen ธรรมนิติ

การบรรยายในหัวข้อ Kaizen เพื่อการปรับปรุงงาน ในครั้งนี้ อ.ไมตรีได้นำความรู้หลักคิด Kaizen ทั้งวิธีคิดที่แตกต่าง การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน รวมถึงวิธีการลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น มาแนะนำให้กับชาวธรรมนิติได้เข้าใจเพิ่มมากขึ้น

Kaizen ธรรมนิติ

นอกจากการบรรยายแล้ว ยังมี Workshop สนุกๆ และกิจกรรมจากอ.ไมตรี อีกด้วย

Kaizen ธรรมนิติ

คุณปรัชญา วงศ์วารี ประธานสำนักบริการทรัพยากรบุคคล บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด  มอบของที่ระลึกให้กับ อ.ไมตรี 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?