ธรรมนิติจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 2019 ออฟฟิศสะอาดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ชาวธรรมนิติทุกคนได้ร่วมใจกันทำความสะอาดออฟฟิศ กับกิจกรรม Big Cleaning Day

เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยมีเหล่า Prefect ทั้ง 20 โซน ช่วยกันดูแล ควบคุมให้มีการปฎิบัติตามคำแนะนำของมาตรฐาน 5 ส.

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?