13 เมษายน 2563

คุณสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ และตัวแทนทีมผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชีและกรรรมการ จากทีมคุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ได้เข้าพบกับผู้บริหารของธรรมนิติ เพื่อแสดงความยินดีในการย้ายสำนักงานมายังที่ทำการใหม่  โดยมีคุณไพศาล พืชมงคล ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ  คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 คุณพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ กรรมการจัดการคนที่ 2  คุณปนัดดา กาญจนดิษฐ์ กรรมการจัดการคนที่ 3  คุณกิตติยา อาภากุลอนุ กรรมการจัดการคนที่ 5 และพร้อมทีมคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับ ณ ห้องบุศย์ ขันธวิทย์ อาคารธรรมนิติ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนที่ผ่านมา

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?