Dharmniti Young Executive รุ่น 2 และพนักงาน ดูงานที่บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

13 เมษายน 2563

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 2 และตัวแทนกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ตำแหน่งผู้อำนวนการสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 2 (DYE2) และตัวแทนกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานที่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากรคือคุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ผู้อำนวนการสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด ได้ให้เกียรติมาบรรยายในเรื่อง “Corporate Communication” ประกอบด้วยเรื่อง True PR’s Landscape , Reputation Management และ PR 4.0

คุณดารารัตต์ พืชมงคล ผู้ช่วยกรรมการจัดการคนที่ 1 บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) (ทางด้านซ้ายมือ)

การดูงานในครั้งนี้นำทีมโดย คุณดารารัตต์ พืชมงคล กรรมการจัดการคนที่ 1 ครับ

บรรยากาศในการดูงานในครั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีความเป็นกันเองจากทรู ทำให้ คณะ DYE2 และตัวแทนกลุ่มบริษัทธรรมนิติ ได้มีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆ อย่างเปิดกว้าง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร, การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี, ความใส่ใจในการบริการ, การสร้างบรรยากาศการทำงานให้พนักงานด้วยการจัดพื้นที่ให้พนักงานมีมุมพักผ่อน และอีกมากมาย

และเนื่องด้วยทาง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ให้ความเป็นกันเองในการศึกษางานในครั้งนี้ ได้มีการให้คณะ DYE2 และตัวแทนกลุ่มบริษัทธรรมนิติได้สอบถามในประเด็นต่างๆ ที่สงสัยได้อย่างเต็มที่ครับ : )

นอกจากให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ อย่างเต็มที่แล้ว ยังดูแลพวกเราอย่างดีอีกด้วย

สุดท้ายนี้ คุณพิมลพรรณ ศิริวงศ์วานงาม ได้มอบของที่ระลึกและหนังสือขอบคุณให้แก่พวกเราในครั้งนี้

 

คณะ Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 2


ตัวแทนกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)


ตัวแทนกลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

การเข้าศึกษาดูงานของ คณะ DYE2 และตัวแทนกลุ่มบริษัทธรรมนิติที่ทรูในครั้งนี้ สามารถนำเอาความรู้และทักษะต่างๆ กลับมาพัฒนาองค์กรธรรมนิติต่อไปครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?