ผลสำรวจ

ผลสำรวจ

สำรวจความคิดเห็น คนไทยกับความเข้าใจในการยื่นภาษี

ประเด็นคำถาม คือ สำรวจความเข้าใจเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของคนไทย

วันที่เริ่มสำรวจ : 1-30 มิถุนายน 2567

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?