ธรรมนิติ แจกบัตร “เดี่ยวไมโครโฟน 12” ให้พนักงานไปฮากันถึงที่