ทะเบียนบ้านหาย ทะเบียนบ้านชำรุด ต้องทำอย่างไร?+

ทะเบียนบ้านหาย ทะเบียนบ้านชำรุด ต้องทำอย่างไร?