รู้หรือไม่? ผู้กู้ร่วม เท่ากับ เป็นลูกหนี้ร่วม+

รู้หรือไม่? ผู้กู้ร่วม เท่ากับ เป็นลูกหนี้ร่วม