ต้นไม้ข้างบ้านแผ่กิ่งก้านรุกล้ำบ้านเรา สามารถตัดออกเลยได้หรือไม่?+

ต้นไม้ข้างบ้านแผ่กิ่งก้านรุกล้ำบ้านเรา สามารถตัดออกเลยได้หรือไม่?