รู้หรือไม่? อีเมลแบบไหนส่งให้ลูกค้าได้ ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)+

รู้หรือไม่? อีเมลแบบไหนส่งให้ลูกค้าได้ ไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)